Täysistunnon pöytäkirja 96/2010 vp

PTK 96/2010 vp

96. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Liikenneturvallisuutta lisäävien asenteiden edistäminen

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Viime päivinä on käyty keskustelua suomalaisesta tieliikennekulttuurista. Olemme nimittäin pohjoismaisen liikenneturvallisuustutkimuksen mukaan turvallisuuskehityksessä peränpitäjiä, kun taas Ruotsi ja Norja ovat turvallisuuden näkökulmasta aivan omaa luokkaansa. Erityisesti olen huolissani kasvaneesta välinpitämättömyydestä suhtautumisessa turvallisuustoimenpiteisiin, muun muassa turvavyön käyttöön. Kysyisin ministeri Vehviläiseltä:

Mistä mielestänne johtuu tämä liikenneturvallisuusasenteiden negatiivinen kehitys, ja mihin toimenpiteisiin aiomme ryhtyä tämän asenneilmapiirin muuttamiseksi?

Liikenneministeri  Anu  Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Mutta ehkä meidän ei kannata niin hirveästi miettiä, mistä kaikesta se johtuu, että meillä on löysä liikennekulttuuri, vaan kannattaa miettiä sitä, mitä parannustoimia nyt tehdään.

Itse asiassa hallituksen puitteissa on nyt paljon sellaisia keinoja vireillä. Yksi iso asia on ajokorttiuudistus, johonka liittyy sekä mopokortin että ajokortin uudistaminen koulutuksen kautta, ja sitä kautta saadaan varmasti nuorissa ikäluokissa tätä asennetta paremmin kohdalleen. Turvavyön käyttö on yksi iso kysymys. Sen osalta on aikomus, että tässä uudessa laissa tullaan säätämään myös näissä ajoseuraamusasioissa, että turvavyön käyttämättä jättäminen voi olla myös asia, joka tulee rikkeeksi. Minun mielestäni näihin asioihin pitää puuttua aivan konkreettisella tavalla. Alkolukon käytön lisääminen tulee olemaan yksi asia. Pidämme iltakoulua muutaman viikon päästä näistä asioista sekä promillerajoihin että myös alkolukon käytön lisäämiseen liittyen.

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä voimassa olevan liikenneturvallisuusohjelman yhtenä tavoitteena on vuoteen 2010 — tätä vuotta mitä nyt elämme — mennessä vähentää tieliikenteessä kuolleiden määrä 250:een. Nyt näyttää siltä, että tämä tavoite jää niukasti saavuttamatta. Valmisteilla olevassa uudessa liikenneturvallisuusohjelmassa tietojeni mukaan on tavoitteena pyrkiä alentamaan tieliikenteessä kuolleiden määrä 150 henkeen vuoteen 2015 mennessä. Tämä vuositavoite on varsin lähellä. Onko tämä realistista, ja riittävätkö nämä jo teidän mainitsemanne toimenpiteet siihen, että tähän tavoitteeseen, 150 henkeä vuoteen 2015 mennessä, päästään?

Liikenneministeri  Anu  Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Tämä uusi liikenneturvallisuussuunnitelma on vasta hyvin alkuvaiheessaan, sitä ei ole käsitelty meillä ministeriössä laajemmin. Suunnitelmaa tekee neuvottelukunta, ja sen jälkeen katsotaan, mitä linjauksia sieltä otetaan sitten koko hallituksen linjauksiksi, mutta se, että asetetaan riittävän kunnianhimoiset tavoitteet, on minusta hyvä asia.

Mutta sitten se keinovalikoima, miten varmasti päästään siihen, on aina vaikeampi toteuttaa. Mutta totean sen, että tämän hallituksen pääpaino on ollut nimenomaan nuorten liikenneturvallisuuden parantamisessa, ja se on aiheellistakin. 80 kuolemantapauksista vuositasolla tulee sieltä 16—24-vuotiaiden joukosta, ja sen takia olemme suunnanneet näitä toimia sinnepäin. Kun äsken otin tämän alkolukon puheeksi, niin meillä on esillä muun muassa se, että voitaisiinko ajatella, että se tulee heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta nuorelle kuljettajalle, mutta miksipä ei meille jokaisellekin eli ihan ikään katsomatta. Näitä konkreettisia toimia tosiaankin linjataan aivan lähiaikoina.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.