Täysistunnon pöytäkirja 96/2010 vp

PTK 96/2010 vp

96. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Ilmastotavoitteiden vastainen Vapon turvekampanja

Heli Järvinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kysymykseni on suunnattu jälleen ministeri Häkämiehelle.

Suomi on sitoutunut EU:n päästötavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä ja myös siihen, että vuoteen 2050 mennessä luovutaan sellaisesta turpeen käytöstä, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Tavoite on siis kahdestakin näkökulmasta hyvin selkeä turpeen käytön vähentämiseksi. Samaan aikaan valtion enemmistöomisteinen yhtiö Vapo markkinoi ja kampanjoi kymmenillä tuhansilla euroilla turpeen puolesta arveluttavin, jonkun mielestä jopa härskein tavoin. Kampanjassa turvetta verrataan esimerkiksi lähellä kasvatettuun perunaan ja kirkonkellojen kuuluvilla kypsyneeseen juustoon. Toisin sanoen kampanjassa turve yritetään muuttaa suorastaan suositeltavaksi energiamuodoksi tulevaisuudessa. (Ed. Arhinmäki: Eikös se hallitus ollut sitä mieltä?) Kysynkin omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri Häkämieheltä:

Miten tällainen kampanja palvelee yhteisiä haastavia tavoitteita, ja miten valtion enemmistöomisteisessa yhtiössä aiotaan puuttua suoranaiseen vääristelyyn?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Tähän kysymykseen voisi toki vastata ministeri Pekkarinenkin, jolla on vastuullaan energiapoliittiset linjanvedot ja linjaukset, ja siltä osin tietysti tukeudun siihen näkökulmaan, että me olemme kuitenkin hyväksyneet turpeen olennaisena osana, ei vähiten muun muassa työllisyyden näkökulmasta.

Ympäristöministeri Lehtomäellä taas on vastuullaan lupakäytännöt ja lupamenettelyt, ja minulla ei ole ainakaan tiedossa, että Vapo toimisi esimerkiksi lupapuolella lupaehtoja ylittäen. Eli tässä mielessä en näe tällaista puuttumisen tarvetta. Turve on kiistatta asia, joka jakaa varmasti eduskuntaa ja jakaa mielipiteitä, mutta toistaiseksi minusta Vapo toimii niissä rajoissa, joita on yhtäältä energiapoliittisesti määritelty ja toisaalta sitten lupaehdoissa annettu myöten.

Heli Järvinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ainakin tosiasioiden selkeä vääristely on erikoista, ja kampanja on vähintäänkin asiaton tilanteessa, jossa Vapon pitäisi näyttää esimerkkiä turpeennostossa, joka aiheuttaa vakavia paikallisia vesistöhaittoja hyvin monella paikkakunnalla ja monessa vesistössä ja monella järvellä. Kun samaan aikaan Vapon omistuksessa on 10 000 hehtaaria luonnontilaisia soita, miten omistajaohjauksella voitaisiin pitää huolta siitä, että Vapo näyttäisi hyvää ja vastuullista esimerkkiä ja suojelisi vähintäänkin suuren osan, jos ei kaikkia, omistamiaan luonnonmukaisia soita?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Herra puhemies! Minulla on tiedossa, että muutamilla alueilla, varmaan useammillakin alueilla, Suomessa on varsin kovaa kansalaiskeskustelua ja kysymystä juuri siitä, miten Vapon toiminta on vaikuttanut vaikkapa vesistöihin. Mutta kun nämä asiat on selvitetty, niin he ovat toimineet, Vapo on toiminut voimassa olevien lupien mukaisesti. Eli sellaista ohjetta, että valtio-omisteiselta yhtiöltä edellytettäisiin ikään kuin lakien ja lupien ylimitoitettua noudattamista tai että ne kriteerit olisivat eri, en ole antanut, mutta varmasti asiassa on syytä olla tarkkana, ja siltä osin, kun puhutaan vaikkapa Vapon toiminnan, turvetoiminnan, vaikutuksista vesistöihin, se on totta kai lupaviranomaisten tehtävä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.