Täysistunnon pöytäkirja 99/2009 vp

PTK 99/2009 vp

99. TIISTAINA 3. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

 

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä perustelin varsin pitkään, minkä takia emme voi tätä hallituksen esitystä hyväksyä. Silloin sanoin, että tulemme tässä toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä, ja näin aion sitten, viitaten tuohon ensimmäisen käsittelyn pitkään perusteluun, lyhyesti tässä tehdä, eli esitän, että tämä hallituksen esitys hylätään.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä selkeästi tuli ilmi tämä henkilöstön asema. Näillä perusteilla myöskin kannatan ed. Karhun tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​