Täysistunnon pöytäkirja 99/2009 vp

PTK 99/2009 vp

99. TIISTAINA 3. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

 

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Myös tämän lain ensimmäisessä käsittelyssä esitin pitkät perustelut siitä, minkä takia emme voi hyväksyä tätä hallituksen esitystä ja minkä vuoksi se ei ole meidän mielestämme perusteltu. Olemme jättäneet siihen vastalauseen, ja vastalauseen mukaisesti esitän tämän lain hylkäämistä.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Karhun mainitsemilla perusteilla kannatan hylkyesitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​