EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 21/2008 vp

EK 21/2008 vp - K 15/2008 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007 (K 15/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 6/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen valtion kassanhallinnan kehittämislinjauksista ja lainsäädännön muutostarpeista liittyen valtion talousarvioon ja budjettiperiaatteisiin.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla taataan julkishallinnon ja ensimmäiseksi terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuus, yhteiset sovelluspalvelut ja avoimet rajapinnat tietojärjestelmien väliseen saumattomaan tietojen vaihtoon.

3. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1 ja 2 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta kevätistuntokaudella 2009 annettavassa valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta 2008.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2008

​​​​