EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2014 vp

EK 33/2014 vp - M 9/2013 vp

Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Asia

Eduskunnalle on 26 päivänä marraskuuta 2013 jätetty kansalaisaloite Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp — aloitteen edustaja, vireillepanija Joonas Taavetti Pekkanen).

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2014 lähettänyt aloitteen sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 9/2014 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

​​​​