EDUSKUNNAN VASTAUS 163/2013 vp

EV 163/2013 vp - HE 151/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 151/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 27/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1235/2011, seuraavasti:

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Liite

VEROTAULUKKO

Etyylialkoholipitoisuus tilavuus-

prosentteina

Tuote-

ryhmä

Veron määrä

Olut

— yli 0,5 mutta enintään 2,8

11.

8,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

— yli 2,8

12.

32,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat

— yli 1,2 mutta enintään 2,8

21.

22,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

— yli 2,8 mutta enintään 5,5

22.

169,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

— yli 5,5 mutta enintään 8

23.

241,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

— yli 8 mutta enintään 15

24.

339,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

Viinit

— yli 15 mutta enintään 18

25.

339,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

Välituotteet

— yli 1,2 mutta enintään 15

31.

411,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

— yli 15 mutta enintään 22

32.

670,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa

Etyylialkoholi

tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:

— yli 1,2 mutta enintään 2,8

41.

8,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

— yli 2,8

45.

45,55 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Muut

46.

45,55 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013