EDUSKUNNAN VASTAUS 82/2001 vp

EV 82/2001 vp - HE 192/2000 vp

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden

Asia

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden (HE 192/2000 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 11/2001 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

päättänyt antaa suostumuksensa valtioneuvoston toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus ja osuus äänistä voi laskea Altia Group Oy:ssä alle kahden kolmanneksen mutta ei kuitenkaan alle 50,1 prosentin, Vapo Oy:ssä alle kahden kolmasosan mutta ei kuitenkaan alle 50,1 prosentin sekä Inspecta Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä ja Rautaruukki Oyj:ssä alle yhden kolmasosan mutta Kemira Oyj:ssä ei kuitenkaan alle 15 prosentin ja Rautaruukki Oyj:ssä ei alle 20 prosentin ja Outokumpu Oyj:ssä ei alle 10 prosentin.

_______________

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2001

​​​​