LAKIALOITE 117/2009 vp

LA 117/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Kansan turvallisuuden tähden on huoltovarmuudessamme suuri puute, kun Suomesta puuttuu oma kansallinen rokotetuotanto. Kun parhaillaan Suomessa ja maailmanlaajuisesti on sikainfluenssan H1N1-viruksen aiheuttaman pandemian 1. vaihe menossa, on suuri ongelma, että edes kaikkia riskiryhmiäkään ei saada vielä suojattua virussairautta vastaan tuskin kuluvan vuoden loppuunkaan mennessä. Kun kyse on ennaltaehkäisevästä rokotesuojasta, joka tehoaa vasta 2—3 viikkoa rokottamisen jälkeen, on tilanne hyvin huolestuttava. Ulkomailta voidaan saada vain rajoitetusti rokotteita ennalta sovittuja määriä vähemmissä erissä ja sovittuja aikatauluja myöhemmissä toimitusaikatauluissa. Kymmenkunta ihmistä on julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan kuollut sikainfluenssan seurauksena. Rokotesuojaa ei ollut joko ehditty antaa tai se ei vielä ollut ehtinyt vaikuttaa tautia ehkäisevänä. Pääosa nyt virustautiin kuolleista on kuulunut riskiryhmiin, mutta rokotesuojaa ei joko ollut annettavissa tai sitä ei ollut ehtinyt vielä muodostua.

Erittäin suuri ongelma on se, että yli 65-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat voivat saada parhaimmillaankin rokotteen vasta vuodenvaihteen tienoilla ja rokotesuojan vasta tulevan vuoden alussa. Kyseisessä ikäluokassa on hyvin paljon monien sairauksien vaivaamia ihmisiä, joille epidemia on vakavasti hengenvaarallinen. Tilannetta pahentaa myös se, että tarkoituksenmukaista hoitoa ei riitä läheskään kaikille, koska mm. hengityskoneita on täysin riittämättömästi. Jos Suomessa olisi säilytetty oma kansallinen huoltovarmuuteen perustuva rokotetuotanto, olisi koko kansa jo voitu rokottaa. Samoin Suomeen tulisi palauttaa hoitotoimissa tarvittavien nesteiden valmistus, koska sopimuksista huolimatta voi tarvittaessa ja erityisesti poikkeusoloissa olla vakavia puutteita ulkomailta tuotavien toimitusten osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annettuun lakiin (1390/1992) uusi 8 f § seuraavasti:

8 f §

Suomessa tulee ylläpitää rokote- ja infuusionesteiden tuotanto, joilla voidaan turvata jokaisen Suomen kansalaisen rokote- ja infuusionesteiden tarve erityisesti epidemioiden ja muiden poikkeusolojen aikana.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk