LAKIALOITE 124/2007 vp

LA 124/2007 vp - Juha Hakola /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 31 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Suomessa tapahtuvat törkeät ryöstöt, kuten rahankuljetuksiin ja kultasepänliikkeisiin kohdistuneet ryöstöt, ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Ilmiö on tuttu myös muualta Euroopasta ja erityisesti naapurimaastamme Ruotsista. Kyse on pääsääntöisesti ammattimaisesta ja järjestäytyneestä rikollistoiminnasta, ja tekojen rahalliset saaliit ovat huomattavia. Toiminnan ammattimaisuutta vahvistavat tiedot esimerkiksi viime viikolla Liedossa valmistellun törkeän ryöstön yrityksestä.

Törkeät ryöstöt edellyttävät usein pitkäaikaista valmistelua. Teon suunnittelijat käyvät yleensä systemaattisesti läpi ryöstökohteen, hälytysjärjestelmät ja pakoreitit ja varmistavat saaliin piilottamisen tai siirtämisen toiseen maahan. Tekijät hankkivat pääsääntöisesti etukäteen naamiot, aseet sekä kulkuneuvot teon suorittamiseksi. Ongelmallista on kuitenkin se, ettei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyse ole teon yritysasteesta eikä näin ollen myöskään rangaistavasta teosta.

Huolimatta poliisin hyvästä tiedustelutoiminnasta on aika ajoin tilanteita, jolloin rikolliset ryhtyvät em. kaltaisen rikoksen valmistelun jälkeen teon toimeenpanoon. Tuolloin rikos pääsee tapahtumaan, ja seuraukset saattavat olla teon kohteelle erittäin ikäviä sekä henkisesti että fyysisesti. Joka tapauksessa teosta aiheutuu merkittäviä taloudellisia menetyksiä sekä pitkäaikainen poliisitutkintaprosessi. Mikäli teon valmistelu olisi rangaistava, voisi poliisi puuttua siihen ennen sen toimeenpanovaihetta. Tällä hetkellä sovellettavissa oleva lainsäädäntö ei ole teon valmistelun osalta riittävä ryöstörikollisuuden torjunnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 31 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 31 lukuun, sellaisena kuin se on laissa 769/1990, uusi 5 § seuraavasti:

31 luku

Ryöstöstä ja kiristyksestä

5 §

Törkeän ryöstön valmistelu

Joka tehdäkseen 2 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetun rikoksen hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen käyttääkseen sitä teon tekemiseen tai hankkii teon valmistelussa tarvittavan tiedon tai osallistuu muulla tavoin teon valmisteluun, on tuomittava törkeän ryöstön valmistelusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2007

 • Juha Hakola /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Katja Taimela /sd
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Päivi Lipponen /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tommy Tabermann /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Valto Koski /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Heli Järvinen /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Marko Asell /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuula Peltonen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Jutta Urpilainen /sd

​​​​