LAKIALOITE 133/2001 vp

LA 133/2001 vp - Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Vuoden 2002 veroasteikkolaki

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 116/2001 vp.

Keskusta ehdottaa käytössä olevan veronkevennysvaran kohdentamista voimakkaimmin pienituloisille ja pienipalkkaisen työn maksurasituksen keventämiseen. Näin voidaan parhaiten vaikuttaa työllisyyteen.

Keskustan ehdotuksessa kaikkien kansalaisten verotus alenee, mutta tuloveroasteikon ylimmän luokan lisäveronkevennys ehdotetaan käytettäväksi elintarvikkeiden arvonlisäverotuksen alentamiseen. Tällöin hyöty veronalennuksesta kohdentuisi juuri niille, jotka eniten tarvitsevat ostovoiman lisäystä. Ruoan hinnan alentaminen auttaisi eniten pienituloisia ihmisiä ja siten osaltaan tasaisi viime vuosina voimakkaasti kasvaneita tuloeroja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Vuoden 2002 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

(Kuten HE)

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava ansiotulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,
euroa euroa %
11 500—14 300 8 13
14 300—19 700 372 17
19 700—30 900 1 290 23
30 900—54 600 3 866 29
54 600— 11 235 37
3—5 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Olavi Ala-Nissilä /kesk
  • Maria Kaisa Aula /kesk
  • Jukka Vihriälä /kesk
  • Markku Laukkanen /kesk
  • Liisa Hyssälä /kesk
  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Hannes Manninen /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk