LAKIALOITE 139/2004 vp

LA 139/2004 vp - Anni Sinnemäki /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloite liittyy vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtoesitykseen, jolla pyritään siihen, että hallituksen tulopoliittisen sopimuksen vastapainoksi esittämä veronkevennysvara jaetaan pienituloisille ja lapsiperheille.

Lapsilisiä maksetaan kaikista alle 17-vuotiaista lapsista. Vuonna 2005 lapsilisä maksetaan arviolta 1 031 000 lapsesta. Vuonna 2003 Suomessa oli noin 400 000 alle 7-vuotiasta lasta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lapsiperheet ovat tutkimusten mukaan köyhtyneet suhteessa muuhun väestöön, ja erityisesti näin on tapahtunut monilapsisille perheille. Lapsilisiä leikattiin vuonna 1995 osana laman takia tehtyjä leikkauksia. Viime vuonna tehtyä esitystä lukuun ottamatta lapsilisiin ei tämän jälkeen ole tehty edes indeksikorotuksia. Viime vuonna hallitus teki pienen korjauksen lapsilisiin korottamalla perheen ensimmäisen lapsen lapsilisää 10 eurolla. Hallituksen linjan myötä kaikkien muiden paitsi yksilapsisten perheiden lapsilisien reaaliarvo tulee tällä vaalikaudella edelleen vain laskemaan.

Tutkimusten mukaan lapsiperheiden köyhyysriski on suurin niissä perheissä, joissa lapset ovat pieniä, ja yksinhuoltajaperheissä. Siksi esitämme, että kaikille kouluikäisille lapsille maksetaan lapsilisän korotuksena 20 euroa kalenterikuukaudessa. Korotuksen kustannusvaikutus valtiontaloudelle olisi noin 96 000 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1226/2003, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

7 §

Lapsilisälain määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alle kouluikäisestä lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna 20 eurolla kalenterikuukaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

  • Anni Sinnemäki /vihr
  • Rosa Meriläinen /vihr
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Janina Andersson /vihr
  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Kirsi Ojansuu /vihr
  • Tuija Brax /vihr

​​​​