LAKIALOITE 35/2013 vp

LA 35/2013 vp - Tuomo Puumala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö on kuin murha, josta jää henkiin. Seuraukset ovat usein äärimmäisen tuhoisia ja vaikuttavat uhriin kaikilla elämänalueilla.

Rikoksen vanhenemisaika lapsen törkeässä seksuaalisessa hyväksikäytössä on nykyisin enimmillään 20 vuotta. Tämä on ongelmallista hyväksikäyttöä kokeneiden kannalta, koska on tyypillistä, että asia unohtuu tai unohdetaan jopa vuosikymmeniksi. Kun lapsi joutuu vakavan väkivallan uhriksi, lapsi ottaa käyttöönsä erilaisia suojamekanismeja. Kokemus väkivallasta voi olla sietämätön, ja lapsi torjuu tapahtuman pois mielestään erilaisin keinoin. Lapsi voi niin sanotusti päättää unohtavansa tapahtuneen eikä puhu asiasta kenelläkään. Lapsi voi myös dissosioida, joka tarkoittaa mielen ja kehon irtaantumista toisistaan. Lapsi ikään kuin katsoo sivusta, mitä hänelle tapahtuu. Lähes aina lapsi kokee syyllisyyttä tapahtuneesta ja kokee itse olevansa siihen osasyyllinen. Hyvin usein myös tekijän uhkailut tai manipulointi vaikuttavat lapseen. Mikäli lapsi yrittää kertoa tapahtuneesta jollekin ja lasta ei uskota, hän voi kokea, ettei keneenkään voi luottaa. Valtava häpeä tapahtuneesta saattaa estää kertomisen kokonaan.

Uhri unohtaa usein hyväksikäytön tai ei ymmärrä yhteyttä huonoon oloonsa, ennen kuin jokin tietty elämäntilanne laukaisee menneisyyden muiston. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi oman lapsen syntymä, avioero tai tekijän kuolema. Uhrit, joilla hyväksikäytön kokemukset ovat olleet unohduksissa tai asiayhteyttä ei ole ymmärretty, ovat pääsääntöisesti 30—60-vuotiaita.

Lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen tuomittava rikos. Seuraukset ovat usein hyvin tuhoisia. Hyväksikäyttö vaikuttaa minuuden rakentumiseen ja kehittymiseen, identiteetti vääristyy ja sen joutuu rakentamaan joskus jopa kokonaan uudelleen. Hyväksikäyttö voi pahimmillaan kestää koko lapsuus- ja nuoruusajan. Uhri voi tapahtuneen johdosta huonosti ja oireilee monella tapaa. Seurauksia ei aina osata yhdistää lapsuudenaikaisiin tapahtumiin. Tyypillisiä seurauksia ovat muun muassa itsesyytökset, viha itseä kohtaan, syyllisyys, häpeä, pelko, alkoholin tai muiden päihteiden väärinkäyttö, muistikatkokset, erilaiset fyysiset vaikutukset ja psykosomaattiset kivut, syömishäiriöt, työkyvyttömyys, vaikeudet ihmissuhteissa sekä seksuaaliset ongelmat. Vaikka asia yritetään painaa unohduksiin, se elää uhrissa kaiken aikaa voimakkaana selittämättömänä pahana olona. Hyväksikäytön seuraukset voivat olla järisyttäviä, vaikka teot olisivatkin olleet näennäisesti pieniä.

Mikäli lapsen törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö ei vanhenisi koskaan, antaisi se yhteiskunnallisesti tärkeän viestin asian vakavuudesta. Rikoksen vanhentumattomuus antaisi myös 28-ikävuotta täyttäneille mahdollisuuden hakea itsellään oikeutta siinäkin tapauksessa, että raastavasta asiasta on vaiettu nuoruusiässä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (1889/39) 8 luvun 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 212/2008 seuraavasti:

8 luku

Vanhentumisesta

1 §

Syyteoikeuden vanhentuminen

Oikeus syyttää rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on elinkautinen vankeus, ei vanhennu. Sama koskee oikeutta syyttää lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2013

 • Tuomo Puumala /kesk
 • Timo Heinonen /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Pertti Salolainen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Peter Östman /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Jari Lindström /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Sofia Vikman /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Janne Sankelo /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Mika Kari /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Antti Lindtman /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Eero Lehti /kok
 • Juha Sipilä /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Leena Harkimo /kok
 • Olli Immonen /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Pia Kauma /kok
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikael Jungner /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Kristiina Salonen /sd

​​​​