LAKIALOITE 37/2013 vp

LA 37/2013 vp - Eeva-Johanna Eloranta /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettävien keräysten järjestämiseksi tarvitaan rahankeräyslupa. Rahankeräyslupa perustuu rahankeräyslakiin (255/2006). Rahankeräyksellä tarkoitetaan lain 3 §:n mukaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Luvan voivat 7 §:n mukaan saada Suomessa rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joilla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Laissa kielletään tällä hetkellä rahankeräys valtiolta, kunnilta ja kirkoilta. Poliisihallitus käsittelee rahankeräyslupahakemukset saapumisjärjestyksessä, ja lupa myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Useiden yliopistojen uusien rahankeräyslupien kohtalo on tällä hetkellä ratkaisematta. Niiden hakemukset odottavat Poliisihallituksessa päätöstä siitä, täyttävätkö yliopistot keräysluvan kriteerit. Esimerkiksi Turun yliopisto on odottanut uuden rahankeräysluvan myöntämistä jo huhtikuusta saakka. Samaan aikaan yliopistojen varainhankintakin on pysähdyksissä. Jotkut yliopistot ovat jo saaneet rahankeräyslupa-anomukseensa kielteisen päätöksen. Näiden perusteena on tulkinta, jonka mukaan valtion suurimmaksi osaksi rahoittamat yliopistot rinnastetaan osaksi valtiota ja näin ollen rahankeräyslupaa ei enää voitaisi tällä perusteella myöntää.

Eduskunta on vain joitakin vuosia sitten päättänyt yliopistolain uudistamisen yhteydessä, että yliopistojen itsenäinen varainhankinta eli rahankeruu nimenomaan on yksi tärkeä yliopistojen rahoituksen muoto. Tätä on erityisesti kannustettu jopa valtion rahanjaossa yliopistoille. On hyvin erikoinen tilanne, jos nyt jälkikäteen todetaan, että eduskunnan aikoinaan siunaama yliopistojen uusi tapa kerätä varoja onkin laiton. Onkin perusteltua ja välttämätöntä, että yliopistojen asema kirjataan rahankeräyslakiin, jotta tulkinnan varaa ei rahankeräysluvissa enää ole ja jotta yliopistot voivat jatkaa niiden toiminnalle välttämättömien rahankeräysten järjestämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rahankerätyslain (255/2006) 7 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

7 §

Luvan saaja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yliopistot itsenäisinä oikeushenkilöinä voivat saada rahankeräysluvan.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Mika Niikko /ps
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pauli Kiuru /kok
 • Silvia Modig /vas

​​​​