LAKIALOITE 38/2009 vp

LA 38/2009 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Häkä eli hiilimonoksidi (CO) on ilmaa kevyempi kaasu, jota syntyy aina epätäydellisen palamisen yhteydessä. Huonetilassa olevaa häkää ei voi havaita aistivaraisesti, sillä se on väritön, hajuton ja mauton kaasu.

Hiilimonoksidia syntyy esimerkiksi puulämmityksessä, mutta yleensä se palaa välittömästi edelleen hiilidioksidiksi. Mikäli hapen saanti estyy esimerkiksi suljettaessa tulisijan pellit, hiilimonoksidi leviää huoneilmaan. Hengitysilman noin 100 ppm:n häkäpitoisuus johtaa hengenvaaralliseen tilanteeseen.

Hiilimonoksidi sitoutuu veren hemoglobiiniin noin 250 kertaa voimakkaammin kuin happi, siten se heikentää veren kykyä kuljettaa happea. Liiallinen määrä hiilimonoksidia veressä saa ihmisen menettämäään tajuntansa. Myrkytyksen oireet ovat muun muassa tajunnan menetys, kouristukset, hengitysvaikeudet ja harva pulssi. Pahimmissa tapauksissa myrkytyksestä voi seurata kooma, pysyviä keskushermoston vammoja tai kuolema.

Suomessa todetaan vuosittain noin sata kuolemaan johtanutta häkämyrkytystä. Lievempien häkämyrkytysten määrää ei tiedetä. Kuolemaan johtaneista häkämyrkytyksistä noin puolet on sellaisia, jotka olisivat olleet estettävissä häkävaroittimen käytöllä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 29 §:n 1 momentti seuraavasti:

29 §

Palo- ja häkävaroittimet

Huoneistön haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Puulämmitteisissä vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa huoneiston haltija on lisäksi velvollinen huolehtimaan asunnon varustamisesta häkävaroittimella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2009

  • Raija Vahasalo /kok
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Jouko Laxell /kok