LAKIALOITE 95/2004 vp

LA 95/2004 vp - Hanna-Leena Hemming /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kotitalousvähennys on osoittautunut tarpeelliseksi ja monin tavoin yhteiskuntaamme hyödyttäväksi verovähennykseksi. Työpaikkoja on syntynyt runsaasti ja kotitalouksien arkeen on löytynyt helpotusta.

Yksi eniten kodin ulkopuolista apua tarvitsevista ihmisryhmistä ovat yksinhuoltajat. Niukan toimeentulon paikkaamiseksi yksinhuoltajien perheissä tulonsaajana on, jos lapsen ikä sen sallii, vanhemman lisäksi myös perheen yksi tai useampi nuori. Nuoren perheeseen tuomat ansiotulot otetaan huomioon, kun päätetään perheen mahdollisesti hakemista opinto-, asunto- ja muista taloudellisista tuista. Nuorta ansiotyössä olevaa perheenjäsentä ei kuitenkaan hyväksytä kotitaloustyövähennykseen oikeutetuksi henkilöksi nykylainsäädännössämme, jossa avio- ja avopuolisot saavat tehdä vähennyksen toistensakin osalta. Yksinhuoltajan perheessä on siis käytettävissä vain yksi vähennysoikeus, vaikka verovelvollisia jäseniä perheessä olisikin useampi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 c §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 995/2000, seuraavasti:

127 c §

Kotitalousvähennyksen tekeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samassa taloudessa asuville, ansiotuloa saaville verovelvolliselle vähennys myönnetään siten kuin he ovat vähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä vaatineet. Jos vähennystä ei voida tehdä sen mukaan kuin samassa taloudessa asuvat ansiotuloa saavat verovelvolliset ovat sitä vaatineet, vähennys myönnetään ensisijaisesti sille samassa taloudessa asuvalle verovelvolliselle, jonka ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettava valtion tulovero on verosta tehtävien vähennysten jälkeen suurin. Siltä osin kuin kotitalousvähennystä tai osaa siitä ei voida tehdä vähennystä vaatineella verovelvollisella, vähentämättä jäänyt määrä vähennetään samassa taloudessa asuvan verovelvollisen veroista samalla tavalla kuin se olisi vähennetty, jos hän itse olisi vähennystä vaatinut.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2004

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Reino Ojala /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Pia Viitanen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Astrid Thors /r
 • Arja Alho /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Mikko Alatalo /kesk

​​​​