LISÄTALOUSARVIOALOITE 101/2008 vp

LTA 101/2008 vp - Timo Soini /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Eduskunnalle

Hallitus esittää lisätalousarviossaan 6 500 000 euron lisämäärärahaa perusradanpitoon. Määräraha on kuitenkin riittämätön, sillä viime vuosina perusradanpitoa on jatkuvasti laiminlyöty, myöntämällä perusradanpitoon aivan liian vähän määrärahaa. Sen seurauksena rautateille on jouduttu asettamaan paino-, nopeus- ja muita liikennerajoituksia.

Turvallisuus ja ympäristösyistä olisi tärkeää, että maamme rataverkosto olisi liikennöitävässä kunnossa. Kyse on myös taloudellisista seikoista: Perusradanpidon laiminlyöminen on sama kuin ottaisi velkaa, vaikka siihen ei olisi mitään taloudellista pakkoa, sillä laiminlyömällä valtion omaisuuden kunnossapitoa, omaisuuden arvo alenee, eikä valtiontalouden ylijäämäisenä pitäminen ja muiden tilastojen tuijottaminen tätä tosiseikkaa muuksi muuta. Hallituksen noudattama linja ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli tavoitteena ei ole pitkällä tähtäyksellä luopua rautatieverkostosta kokonaan, on perusradanpitoon panostettava selvästi nykyistä enemmän.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.40.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusradanpitoon.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Timo Soini /ps

​​​​