LISÄTALOUSARVIOALOITE 104/2008 vp

LTA 104/2008 vp - Merja Kuusisto /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kaupunkiradan jatkamiseen Keravalta Riihimäen suuntaan

Eduskunnalle

Tämä lisätalousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Nopean liikenteen alettua junien nopeuserot ovat kasvaneet, mikä on lisännyt Helsinki—Tampere-pääradan kapasiteettiongelmia. Lähiliikennettä on vaikea sovittaa nopeiden junien väliin. Vuonna 2006 valmistunut Kerava—Lahti-oikorata ei ole ratkaissut ongelmaa, sillä nopeat junat syövät pääradalta vapautuvan kapasiteetin. Vuonna 2008 valmistuvan Vuosaaren sataman tavarajunaliikenne vaikeuttaa tilannetta edelleen.

Maankäytön tehostuessa on toivottavaa lisätä ratakapasiteettia Keravan ja Riihimäen välillä. Päärata tarvitsee lisää kapasiteettia junien nopeuksien ja nopeuserojen kasvaessa sekä maankäytön tiivistyessä radan vaikutusalueella. Joustavat ohitukset ovat avainasemassa liikenteen sujuvuuden kannalta. Ratkaisuna nopeiden kaukojunien, hitaampien paikallisjunien ja tavarajunien nopeuseroista aiheutuvien ongelmien poistamiseksi voidaan rakentaa kustannuksiltaan kohtuullisia ohitus- ja lisäraiteita. Junamääriä voitaisiin näin myös lisätä, kaukojunat pääsisivät käyttämään parasta nopeuttaan ja paikallisliikenne kulkisi turvallisesti. Koko Kerava—Riihimäki-rataosuuden kapasiteetin lisäämisen on arvioitu maksavan 160 miljoonaa euroa.

Ensimmäisenä vaiheena tulisi rakentaa lisäraiteet radan molemmille puolille Keravan ja Järvenpään välille. Kolmas raide rakennettaisiin radan itäpuolelle Kytömaalta Kyrölään ja neljäs raide radan länsipuolelle Keravalta Purolaan. Lisäraiteet jatkaisivat neliraiteista Helsinki—Kerava-kaupunkirataa Järvenpään Purolaan. Tämän ensimmäisen vaiheen rakennustöiden kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  31.40.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa Keravan ja Järvenpään välisten lisäraiteiden rakentamiseen pääradalla.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Merja Kuusisto /sd

​​​​