LISÄTALOUSARVIOALOITE 112/2008 vp

LTA 112/2008 vp - Timo Soini /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Eduskunnalle

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on talouden taantuman ja kasvavan työttömyyden seurauksena selvässä kasvussa, eikä ole oletettavissa, että muutosta parempaan tapahtuisi kovin nopeasti. Samalla elinkustannuksetkin ovat nousseet kiihtyvällä tahdilla, mutta toisaalta työttömyysturva ja muut ensisijaiset sosiaalietuudet ovat esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna selvästi jääneet jälkeen. Pidentyneet ruoka-apujonot kertovat silminnähden tilanteesta, joka maassamme vallitsee.

Kuntien talouskehitys on ollut kohtuullista parin viime vuoden ajan, mutta sitä ennen kunnat ovat olleet todellisella nälkäkuurilla nekin. Kuntien mahdollisuudet reagoida kasvavaan tarpeeseen toimeentulotuen myöntämisen muodossa ovat paljon heikommat suhteessa valtioon, jonka talouskehitys tunnuslukujen valossa on ollut aivan toisella tasolla verrattuna kuntiin. Kun ihmisten keskinäinen tasa-arvoisuus on riippuvaista siitä, missä he asuvat, ja on kyse perustoimeentulotuesta, ollaan todella vakavassa tilanteessa. Suomen valtion on nyt tultava vastaan, otettava normaalia suurempaa taloudellista vastuuta ja taattava siten kaikkien olosuhteiden pakosta tukalaan tilanteeseen joutuneiden suomalaisten perustoimeentulo.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Timo Soini /ps

​​​​