LISÄTALOUSARVIOALOITE 12/2001 vp

LTA 12/2001 vp - Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kotimaisten ammustarvikkeiden hankintaan

Eduskunnalle

Patria-Vammas Oy:n Vammalan tehtaalla on käynnistetty YT-neuvottelut, jotka koskevat 75 työntekijää, koska uusia tilauksia ei ole. Jotta tuotannon jatkaminen nykyisten tilausten loputtua olisi mahdollista, tulisi raaka-ainetilaukset tehdä jo kesäkuussa. Puristamossa työt loppuvat jo heinä-elokuussa ilman lisätilauksia. Koneistamossa ja pintakäsittelyssä töitä riittää nykytilausten parissa loka-marraskuulle.

Jos tuotanto pääsee nyt katkeamaan, se tietää korkean ammattitaidon omaavan henkilöstön irtisanomista tai hakeutumista muihin tehtäviin. Se merkitsee nopeasti tietotaidon häviämistä Suomesta.

Vammalaan on tehty vielä viime vuosinakin hyvin mittavia investointeja puolustusministeriön rahoituksella silmälläpitäen raskasta ampumatarviketuotantoa kriisiajan valmiuden ylläpitämiseksi. Valmiuspuristamon, lämpökäsittelylaitoksen ja erikoiskoneiden käyttö muuhun tuotantoon on lähes mahdotonta.

Pelkästään koulutustarpeisiin tarvitaan jatkossakin raskaita ampumatarvikkeita. Jos tuotanto loppuu kotimaassa, niin hankinta tapahtuu ulkomailta, todennäköisesti kalliimpaan hintaan. Kaikkia kaliibereja ei todennäköisesti ole edes saatavissa ulkomailta.

Vastaavien ongelmien kanssa kamppailee ruudinvalmistus Vihtavuoressa ja ruutipanosten valmistus Lapualla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.16 lisäyksenä 220 000 000 markkaa ammustarvikkeiden hankintaan kotimaasta.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
  • Saara Karhu /sd
  • Pertti Turtiainen /vas
  • Pia Viitanen /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Sulo Aittoniemi /alk
  • Mikko Kuoppa /vas