LISÄTALOUSARVIOALOITE 15/2001 vp

LTA 15/2001 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien lentokaluston ja -laitteiden huoltoihin

Eduskunnalle

Lentotoiminnan määrärahat riittävät suunnitelmallisen lentotoiminnan toteuttamiseen huoltojen osalta elokuuhun 2001 saakka, jonka jälkeen Hornet- ja Hawk-kalustojen lentotoiminta loppuu. Päätös tarvittavasta lisärahoituksesta on saatava tilausten tekemiseksi ennen toukokuun loppua.

Kotimaisen teollisuuden lomauttaminen merkitsee useiden vuosien pitkäjänteisen työn valumista hukkaan, ja samalla menetetään sekä edellytykset kotimaisen/yhteispohjoismaisen helikopteritoiminnan luomiseen että kansainvälisen yhteistyön tarvitsema tietotaito. Teollisuuden lomautukset ja irtisanomiset ajoittuisivat loppuvuoteen. Ne koskisivat yli 100 työntekijää sekä useita tutkijoita yliopistoilla, korkeakouluissa ja VTT:llä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.21 lisäyksenä 38 000 000 markkaa puolustusvoimien lentokaluston   ja -laitteiden huoltoihin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Olli Nepponen /kok
  • Reijo Laitinen /sd