LISÄTALOUSARVIOALOITE 157/2014 vp

LTA 157/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella

Eduskunnalle

Kurikassa Kiven asuntoalueelle Kurikan toiseksi suurimman alakoulun, Kankaan koulun, yhteyteen on rakentumassa uusi iso päiväkoti. Alueen suurimmaksi puutteeksi ovat muodostuneet ongelmat liikenneturvallisuudessa Jyllintaipaleella (tie numero 6900). Kyseessä on tienylitys koululle Jyllintaipaleen kohdassa Linjatie—Kiskontie, jossa on esiintynyt vaaratilanteita lähinnä ylinopeuksista johtuen.

Liikennevaloista, liikenteenjakajasta ja tärinäraidoista huolimatta autojen nopeudet ovat liian kovia, ja joskus esiintyy ajamista päin punaisia. Nopeusrajoitus alueella on 60 km/h, eikä Jyllintaivalta ajavalla ole väistämisvelvollisuutta, koska risteäviltä teiltä Jyllintaipaleelle käännyttäessä tai Jyllintaivalta ylitettäessä käytössä ei ole liikennevaloja, vaan valot ovat vain kevyelle liikenteelle tienylitykseen. Näin ollen Jyllintaivalta ajavan auton ei tarvitse hidastaa tai pysähtyä muusta liikenteestä kuin vain kevyestä liikenteestä johtuen.

Tiepiirin mukaan alueelle ei ole maaperän takia mahdollista tehdä parempia hidasteita, eikä tiepiirillä ole myöskään osoittaa rahaa alikulun rakentamiseksi alueelle kevyttä liikennettä varten, vaikka kyse on valtion tiestä. Ilmeisesti myös nopeusrajoituksen alentaminen Kiven risteyksen alueella ei ole tiepiirin mielestä sopivaa, koska kyseessä on taajaman ulkopuolella oleva maantie.

Ottaen huomioon Kiven alueella kevyen liikenteen suuren määrän sekä alueella esiintyvät ongelmat liikenneturvallisuudessa katson, että alueen liikenneturvallisuutta on parannettava. Mielestäni alueelle tarvitaan alikulku kevyelle liikenteelle.

Nykyinen tilanne, jossa lasten turvallisuus syystä tai toisesta toistuvasti vaarantuu, ei saa jatkua, vaan tilanteeseen on reagoitava ja siihen on saatava korjaus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​