LISÄTALOUSARVIOALOITE 16/2001 vp

LTA 16/2001 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimettyjen joukkojen kuljetusyksikön kehittämiseen

Eduskunnalle

Suomi on sitoutunut pitämään yllä valmiutta lähettää jääkäripataljoona kriisinhallintatehtävään 1.1.2003 alkaen ja luoda muut joukot valmiiksi vuoden 2003 aikana osana EU:n kriisinhallintajärjestelmää.

Kriisinhallintaan suunniteltujen joukkojen tarvitseman lisäkaluston, varustuksen ja muun materiaalin hankintoja ei ole mahdollista sisällyttää puolustusmateriaalihankintamomentin varoilla toteutettaviin hankkeisiin.

Kuljetusyksikön kehittäminen laajentaa Suomen mahdollisuuksia osallistua erilaisiin rauhanturvaoperaatioihin ja tarjoaa osallistumismahdollisuuden sellaisiinkin, ensisijaisesti EU-johtoisiin operaatioihin, joiden voimankäyttösäännökset eivät "taistelujoukkojen" osalta ole Suomen hyväksyttävissä. Kuljetuskykyisistä yksiköistä on rauhanturvaoperaatioissa jatkuva puute.

Kuljetusyksikölle hankitaan varustuksesta puuttuvaa, kansainvälisissä rauhanturvaoperaatioissa tarvittavaa kalustoa, pääasiassa ajoneuvoja ja lavetteja. Hankittavan kaluston kokonaishinta on noin 90 milj. markkaa. Kuljetusyksikkö on saatava operatiiviseksi vuoden 2003 aikana. Kuljetusyksikön kaluston toimitusaika on käytännössä 18 kuukautta, joten hankinnat on tehtävä kesällä 2001, jotta kalusto on käytettävissä vuoden 2003 alussa. Nyt esitettävä hanke on osa kuljetusyksikön tilausvaltuutta, jolle jatkoa tulee saada vuoden 2002 talousarviossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.30.22 lisäyksenä 20 000 000 markkaa Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimettyjen joukkojen kuljetusyksikön kehittämiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Olli Nepponen /kok
  • Reijo Laitinen /sd