LISÄTALOUSARVIOALOITE 161/2014 vp

LTA 161/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 58 Oriveden teollisuusalueen kiertoliittymän rakentamiseen

Eduskunnalle

Suunniteltu kiertoliittymä sijaitsee seudullisesti vilkkaasti liikennöidyllä kantatiellä 58. Oriveden teollisuusalueelle on kaavoitettu noin 140 uutta työpaikkaa, ja välillisesti hankkeen on arvioitu työllistävän yhtä paljon. Kiertoliittymä parantaisi Oriveden uuden teollisuusalueen saavutettavuutta ja sitä kautta houkuttelevuutta. Kiertoliittymä parantaisi myös päätien turvallisuutta ja toimisi porttina saavuttaessa Oriveden taajamaan. Tiesuunnitelma on valmis ja lainvoimainen, joten työ voitaisiin aloittaa heti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kantatien 58 Oriveden kiertoliittymän rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​