LISÄTALOUSARVIOALOITE 163/2014 vp

LTA 163/2014 vp - Mika Raatikainen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 101 Vartiokylän meluesteen rakentamiseen

Eduskunnalle

Maantien 101 Vartiokylän meluesteen rakentaminen kuuluu Helsingin alueen maanteiden kiireisimpiin meluntorjunnan tarpeisiin. Alue on nimetty Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan vuosille 2013—2018. Liikennevirasto, kuten Helsingin kaupunkikin, laatii viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelman perustuen EU-direktiiviin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 775 000 euroa maantien 101 Vartiokylän meluesteen rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Mika Raatikainen /ps

​​​​