LISÄTALOUSARVIOALOITE 164/2014 vp

LTA 164/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä

Eduskunnalle

Teiden 66 ja 337 risteysalue on vilkkaasti liikennöity. Risteyksen välittömässä läheisyydessä on noin 300 työpaikkaa, minkä vuoksi työpaikkaliikennettä on runsaasti. Lisäksi risteyksen vaikutusalueella sijaitsee kaupan palveluita ja huoltoasema. Risteys on seudullisesti tärkeä solmupiste, josta liikennevirrat kulkevat niin Virtain, Ylöjärven ja Oriveden suuntiin kuin myös Ruoveden taajamaan. Risteys on onnettomuusherkkä. Kiertoliittymä parantaisi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​