LISÄTALOUSARVIOALOITE 165/2014 vp

LTA 165/2014 vp - Mika Raatikainen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 101 Pihlajamäen meluesteen rakentamiseen

Eduskunnalle

Maantien 101 Pihlajamäen meluesteen rakentaminen kuuluu Helsingin alueen maanteiden kiireisimpiin meluntorjunnan tarpeisiin. Alue on nimetty liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmiin vuosille 2013—2018. Liikennevirasto, kuten Helsingin kaupunkikin, laatii viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelman perustuen EU-direktiiviin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 927 500 euroa maantien 101 Pihlajamäen meluesteen rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Mika Raatikainen /ps

​​​​