LISÄTALOUSARVIOALOITE 171/2014 vp

LTA 171/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 63 parantamiseen

Eduskunnalle

Kantatiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Yhdessä valtateiden kanssa ne muodostavat Suomen päätieverkon.

Kantatie 63 Kauhavan ja Ylivieskan välillä Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella on parannettu kantatien tasolle lukuun ottamatta Evijärven ja Kaustisten välistä osuutta, jolla turvallisuus on edelleen puutteellinen. Hankesuunnitelman mukaan tieyhteyttä kehitetään muun muassa tietä leventämällä ja tien rakennetta parantamalla. Myös tielinjausta muutetaan, jotta vältettäisiin kylien läpikulkuliikenne. Pohjanmaan maakunnan alueella tämä valtatien 8 kanssa samansuuntainen tie kulkee Kruunupyyn kunnan lävitse.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 300 000 euroa kantatien 63 parantamiseen ja kantateiden 63 ja 68 välisten risteysjärjestelyiden parantamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​