LISÄTALOUSARVIOALOITE 172/2014 vp

LTA 172/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Seinäjoki—Kaskinen-radan tehostetun kunnossapidon suunnitteluun ja aloittamiseen

Eduskunnalle

Seinäjoki—Kaskinen-rata eli ns. Suupohjan rata muodostaa alueen elinkeinoelämän kannalta tärkeän 112,6 kilometrin pituisen yhteyden Kaskisten TEN-T-verkostoon kuuluvan sataman ansiosta. Rataa käyttää erityisesti metsäteollisuus, ja junia radalla liikkuu vuoden aikana n. 500. Radan suurin sallittu nopeus on 30—80 km/h, akselipaino on 22,5—16 tonnia ja radan kunnossapitoluokka on 4. Ilman tehostettua kunnossapitoa rata tulee lähivuosina liikennöimiskelvottomaksi. Jo nyt radalla on vikoja, jotka vaativat välitöntä korjaamista. Korjaustoimien suurimmat kustannukset muodostuvat ratapölkkyjen ja kiskojen vaihtamisesta. Radan peruskorjaus maksaa eri arvioiden mukaan 100—125 miljoonaa euroa ja tehostettu kunnossapito yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tehostetun kunnossapidon avulla radan liikennöitävyyttä kyetään jatkamaan kymmenellä vuodella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Seinäjoki—Kaskinen-radan tehostetun kunnossapidon suunnitteluun ja aloittamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​