LISÄTALOUSARVIOALOITE 176/2014 vp

LTA 176/2014 vp - Mika Raatikainen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 3 Haagan meluesteen rakentamiseen

Eduskunnalle

Valtatien 3 Haagan meluesteen rakentaminen kuuluu Helsingin alueen maanteiden kiireisimpiin meluntorjunnan tarpeisiin. Alue on nimetty liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan vuosille 2013—2018. Liikennevirasto, kuten Helsingin kaupunkikin, laatii viiden vuoden välein meluntorjunnan toimintasuunnitelman perustuen EU-direktiiviin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 241 500 euroa valtatien 3 Haagan meluesteen rakentamiseen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Mika Raatikainen /ps