LISÄTALOUSARVIOALOITE 197/2014 vp

LTA 197/2014 vp - Mika Niikko /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien nuorten henkilökohtaiseen ohjaukseen työ- ja elinkeinotoimistossa Uudellamaalla

Eduskunnalle

Yksi syrjäytynyt nuori maksaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Työttömäksi jääneiden nuorten henkilökohtaiseen työhön ja koulutukseen ohjaukseen ei työ- ja elinkeinotoimistoissa paneuduta riittävästi. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorison tuntevaa ammattitaitoista henkilökuntaa tulee lisätä, ja lisäys tulee kohdentaa eritystukea tarvitsevien nuorten ohjaukseen.

Syrjäytymistä vähentävän ohjelman (STM) mukaan sosioekonomiset erot näkyvät jo lasten ja nuorten kohdalla. Ohjelma mainitsee masennusoireilun tyypillisenä syrjäytymistä edistävänä tekijänä, ja masentuneen nuoren eteenpäin kannustamisessa olennaisessa roolissa onkin työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunta. Yksi kannustava ja rinnalla kulkeva aikuinen voi pelastaa yhden tai useamman syrjäytyneen nuoren elämän. Säästöt tulevat pitkällä tähtäimellä olemaan mittavat.

Työ- ja elinkeinotoimistoille myönnetään vuoden 2015 talousarviossa 153 838 000 euroa. Määräraha on laskenut edellisestä vuodesta yli 3 miljoonaa euroa, ja kehityssuunta on huolestuttava. Vuoden 2015 lisätalousarviossa työ- ja elinkeinotoimistolta vähennetään siirtomäärärahaa 800 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentille  32.30.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa työttömien nuorten henkilökohtaiseen ohjaukseen työ- ja elinkeinotoimistossa Uudellamaalla.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

  • Mika Niikko /ps

​​​​