LISÄTALOUSARVIOALOITE 198/2014 vp

LTA 198/2014 vp - Timo Kalli /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yrittäjän ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukeen

Eduskunnalle

Suomessa on noin 260 000 yrittäjää, joista 65 prosenttia on yksinyrittäjiä. Monet yksinyrittäjät haluavat palkata työntekijän, joka helpottaisi heidän työtaakkaansa ja mahdollistaisi lomien, sairaus- ja vanhempainvapaiden pitämisen tai toiminnan laajentamisen. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnys on kuitenkin korkea. Koska merkittävä osa potentiaalisista uusista työpaikoista on nykyisten yksinyrittäjien yrityksissä, on valtiovallan kaikin keinoin helpotettava ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Yrittäjän kannalta eräs kriittisimmistä vaiheista on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Sen jälkeen yrittäjä on vastuussa itsensä lisäksi myös uudesta työntekijästä. Palkkaamiseen liittyy myös suuria taloudellisia riskejä. Yhteiskunnan kannalta on viisasta rakentaa yrittäjälle siltaa kohti kasvua ja työllistämistä.

Yksinyrittäjän palkkatuki on kustannustehokas työllistämiskeino. Yrittäjä voi käyttää tukea vain kerran, koska ensimmäistä työntekijää ei voi palkata kuin kerran. Tukea saa vain silloin kun yrittäjä luo uuden työpaikan. Työntekijä saa työtä ja toimeentuloa, valtio ja kunnat verotuloja. Erityisen tuottavaa tuki on yhteiskunnan kannalta silloin, kun nuori pääsee kiinni työelämään.

Keskusta esittää, että yksinyrittäjä saisi avustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 prosenttia ensimmäisen 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta. Nuoren työntekijän osalta tuki olisi korotettu siten, että ensimmäisen 12 kuukauden osalta tukea maksettaisiin 40 prosenttia ja seuraavien 12 kuukauden ajalta 20 prosenttia palkkamenoista.

Keskusta esittää, että julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin tarkoitettua määrärahaa saisi jatkossa käyttää enintään 10 000 000 euroa ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukeen. Tämä tulee toteuttaa momentin nykyisten määrärahojen puitteissa kohdentamalla momentin määrärahoja uudestaan.Esitys liittyy lakialoitteeseen LA 69/2014 vp/ Tiilikainen ym.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 lisätalousarvioon momentin  32.30.51 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 000 000 euroa ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukeen.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015

 • Timo Kalli /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​