LISÄTALOUSARVIOALOITE 20/2001 vp

LTA 20/2001 vp - Leena Rauhala /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen

Eduskunnalle

Koulunkäyntiavustajat mahdollistavat erityisopetuksen toteutumisen yhdessä opettajien kanssa. Koulunkäyntiavustajia tarvitaan oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutumiseksi. Avustajan tulee olla myös pitkäaikainen, jotta vuorovaikutus ja tavoitteellisuus oppilaan kanssa työskentelyssä olisi mahdollista — kehitysvammaiset oppilaat tarvitsevat paljon aikaa tutustumiseen ja yhteisen kommunikaation ym. löytämiseen.

Uudessa perusopetuslaissa (31 §) sanotaan, että vammaisilla on oikeus saada tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityisapuvälineet, että he voivat yleensä osallistua opetukseen. Määrärahojen niukkuus aiheuttaa kuitenkin sen, että aivan liian vähän koulunkäyntiavustajia on vakinaistetussa työsuhteessa. Palvelun riittämättömyys aiheuttaa suurta huolta lasten vanhempien ja huoltajien keskuudessa ja, mikä pahinta, vahinkoa niille vammaisille lapsille, joiden koulunkäynti ei ilman avustajaa ole mahdollista.

Pitkäjänteisyys koulunkäyntiavustajan työssä on erittäin tärkeää ja arvokasta, ja siksi on välttämätöntä, että kyseisiä toimia voidaan vakinaistaa tarpeita vastaava määrä. Koulunkäyntiavustajan vaihtuminen — varsinkin, jos se tapahtuu usein — on lapsen kannalta haitallista, koska usein saattaa mennä kuukausia, ennen kuin keskinäinen kommunikointi toimii.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.40.30 lisäyksenä 5 000 000 markkaa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leena Rauhala /skl
  • Leea Hiltunen /skl