LISÄTALOUSARVIOALOITE 23/2001 vp

LTA 23/2001 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen hevosalan ammatilliseen aikuiskoulutukseen

Eduskunnalle

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen myönnettäviä valtionavustusvaroja on tänä vuonna ollut niukasti jaettavissa. Tästä syystä on esimerkiksi Ypäjän Hevosopiston kaikki ammatillinen aikuiskoulutus jäissä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tänä vuonna voi yksikään hevosalalla jo työskentelevä aikuinen aloittaa tarpeellista lisäkoulutusta.

Vaikka hevosalan varsinaisten koulutuspaikkojen lukumäärä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, on alalla jatkuva vaje ammattitaitoisesta työvoimasta. Erityisesti on tarvetta ammattitutkinto- ja erityisammattitutkintotasoisesta työvoimasta; mm. kengityssepistä ja ratsastuksenopettajista on suoranaista pulaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  29.69.32 lisäyksenä 2 000 000 markkaa hevosalan ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk