LISÄTALOUSARVIOALOITE 31/2001 vp

LTA 31/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeen tiepiirille sorateiden kunnostamiseen

Eduskunnalle

Tielaitoksen Hämeen tiepiirissä vähemmän käytössä oleva, nimenomaan sorapintainen tiestö on päässyt erittäin huonoon kuntoon. Syynä on määrärahojen pienuuden lisäksi se, että maapohja Hämeessä ja Pirkanmaalla on erittäin routiva ja tiepohjaksi huono.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 10 000 000 markkaa Hämeen tiepiirille erityisesti sorapohjaisen tiestön kunnostukseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk