LISÄTALOUSARVIOALOITE 34/2007 vp

LTA 34/2007 vp - Lyly Rajala /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kuusamontien eli valtatien 20 perusparannuksen jatkamiseen uuden Ylikiimingin tien risteykseen asti

Eduskunnalle

Valtatien 20 perusparannus Oulusta Kuusamoon on toteutumassa alkuvaiheessaan Oulusta Kiiminkiin Oulun kaupungin ja Suomen valtion yhteisjärjestelyllä siten, että Oulun kaupunki on ottanut omaan taseeseensa kustannuksia 25 700 000 euroa ja valtio ostaa tieosan maaliskuussa 2009. Uusi Ylikiimingin tien linjaus aiheuttaa kuitenkin sen, että nopeasti kasvavalle alueelle uhkaa muodostua tukko tien perusparannuksen päättyessä Kiimingissä Kalakaverin kohdalla. Tarvitaan vielä yhden kilometrin mittainen pidennys, mistä Oulun kaupunki on tehnyt aiemmin vastaavanlaisen tarjouksen valtiolle 2 900 000 euron osalta. Valtion taholta ei elokuussa 2007 järjestelyyn haluttu mennä ja tarjous raukesi. Hinnat ovat tällä välin nousseet ja arvio on nyt jopa 4 000 000 euron luokkaa tien jatkon osalta. Oulun kaupunki on edelleen ilmaissut kiinnostuksensa rahoituksen järjestelyyn.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 neljänteen lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa Kuusamontien eli valtatien 20 perusparannuksen jatkamiseen uuden Ylikiimingin tien risteykseen asti.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2007

  • Lyly Rajala /kok