LISÄTALOUSARVIOALOITE 36/2001 vp

LTA 36/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kevätlahdentien päällystämiseen Äänekoskella

Eduskunnalle

Äänekoskella, Keski-Suomen tiepiirin vastuualueella, sijaitsevan Kevätlahdentien päällyste on huonossa kunnossa. Seutukunnan asukkaat ja tienkäyttäjät ovat kiinnittäneet asiaan useaan eri otteeseen huomiota ja vaatineet tien pinnan uusimista.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 1 000 000 markkaa Äänekoskella sijaitsevan Kevätlahdentien päällystämiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk