LISÄTALOUSARVIOALOITE 47/2001 vp

LTA 47/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Haapajärvi-rataosuuden kunnostamisen aloittamiseen matkustajaliikenteelle soveltuvaksi

Eduskunnalle

Budjettiesityksen mukaan radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona. Rataverkon kunnostamisen kerrotaan edistyneen myönteisesti.

Keski-Suomen alueella on kuitenkin edelleen useita huonokuntoisia rataosuuksia, joille joudutaan asettamaan nopeusrajoituksia. Jyväskylä—Haapajärvi-rataosuudella myös tavaraliikenne on radan surkean kunnon takia jouduttu lähes kokonaan lopettamaan. Näistä syistä liikennöinti joudutaan toteuttamaan pitempiä rataosuuksia käyttäen.

Jyväskylä—Haapajärvi-rataosuuden kunnostaminen matkustajaliikenteelle soveltuvaksi on tärkeää paitsi koko Keski-Suomen elinvoimaisuuden, myös erityisesti Jyväskylän ja Oulun seutujen yhteistyön kehittymisen kannalta suorien lentoyhteyksien puuttumisen vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.40.77 lisäyksenä 50 000 000 markkaa Jyväskylä—Haapajärvi-rataosuuden kunnostamisen aloittamiseen matkustajaliikenteelle soveltuvaksi.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk