LISÄTALOUSARVIOALOITE 52/2001 vp

LTA 52/2001 vp - Hannu Aho /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotimaisen energian tukemiseen

Eduskunnalle

Hakkeen ja muun kotimaisen bioenergian käyttöä tulee edistää, sillä se auttaa osaltaan saavuttamaan Rion sopimuksen ilmastovelvoitteet luontoa säästäen ja ilmastoa puhdistaen. Kotimaisten polttoaineiden hyödyntäminen lämmöntuottamisessa antaa mahdollisuuden luoda maaseudulle myös uusia työpaikkoja.

Yksi merkittävä mahdollisuus on haketta ja muuta bioenergiaa käyttävät lämpölaitokset. Kunnissa olevat lämpölaitokset ja puupolttoaineen keräys antavat myös lisätuloa ja työtä yrittäjille: öljylaskussa säästetyt rahat jäävät suoraan paikalliseen kulutukseen.

Ongelmaksi hakkeella toimivien lämpölaitosten edistämisessä koetaan, ettei lämpölaitosten verkostoja käsitellä samoin perustein laitosten kanssa yhteiskunnan antamaa avustusta laskettaessa. Investointitarvetta on sekä vanhojen lämpöverkostojen uusimiseen että uusien rakentamiseen.

Kiinnostuksen lisääntyessä kotimaisen energiavaihtoehdon suuntaan tulisi yhteiskunnan lisätä käytännön mahdollisuuksia sen hyödyntämiseksi. Lisätalousarvioon tulee ottaa lisäyksenä 30 000 000 markan määräraha. Lisäksi avustusprosentti tulisi nostaa 50 prosenttiin lämmönjakeluverkkojen osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 30 000 000 markkaa hakkeella ja muulla bioenergialla toimivien lämpölaitosten verkostojen rakentamiseen ja uusimiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

 • Hannu Aho /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk