LISÄTALOUSARVIOALOITE 53/2001 vp

LTA 53/2001 vp - Leea Hiltunen /skl ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon turvaamiseen

Eduskunnalle

Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi kuntien on ollut pakko leikata terveydenhuoltomenoja. Erityisesti tämä on kohdentunut viime vuosina erikoissairaanhoidon palveluihin. Lääketieteen kehitys ja tutkimus antavat parempia mahdollisuuksia hoitaa potilaita ja käyttää entistä tehokkaampia hoitomenetelmiä heidän hoitonsa ja kuntoutumisensa onnistumiseksi. Erittäin tärkeää olisi, että erikoissairaanhoidossa pystyttäisiin huolehtimaan potilaiden hoidosta hyödyntämällä nykyaikaisia hoitomenetelmiä. Taloudellisten syiden vuoksi on hoidon tasosta jouduttu tinkimään ja jonot ovat pidentyneet. Terveydenhuollon palvelumaksun lisäykset ja korotukset eivät tuo ratkaisua erikoissairaanhoidon nykytilanteeseen. Meneillään olevien ja jo tehtyjen rakennemuutosten varaan ei voida myöskään jättäytyä.

Erikoissairaanhoitoon tulee osoittaa tarvittavat määrärahat, jotta voidaan välttyä epätarkoituksenmukaiselta hoidon priorisoinnilta ja toimintojen supistamiselta. Nopea hoitoon pääsy ja kehittyneiden tutkimusmenetelmien käyttö edesauttavat paranemista ja vähentävät sairauslomien tarvetta.

Jotta kunnat ja kuntayhtymät eivät joutuisi lisää karsimaan erikoissairaanhoidon palveluja, tulee niille osoittaa lisämäärärahoja valtion vuoden 2001 lisätalousarvioesityksessä 100 000 000 markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 100 000 000 markkaa erikoissairaanhoitopalvelujen turvaamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leea Hiltunen /skl
  • Leena Rauhala /skl
  • Päivi Räsänen /skl