LISÄTALOUSARVIOALOITE 63/2001 vp

LTA 63/2001 vp - Pentti Tiusanen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Kuntien mahdollisuudet vastata sosiaali- ja terveydenhuollostaan ovat varsin erilaiset. Kuitenkin valtaosa maamme kunnista joutuu kamppailemaan saavuttaakseen perustuslain takaaman oikeuden terveyden- ja sairaanhoitoon. Tätä päämäärää ei usein saavuteta. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tämä ongelma on aidosti nähtävissä. On syytä osoittaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueelle sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin lisää 30 miljoonaa markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 30 000 000 markkaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Pentti Tiusanen /vas