LISÄTALOUSARVIOALOITE  64/2001 vp

LTA 64/2001 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen Pirkanmaalle

Eduskunnalle

Hallitus esittää kuntien ja kuntayhtymien palkkaperusteisen työllistämistuen määrärahan alentamista 18,4 miljoonalla markalla. Työttömyystilanne on erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työttömien kohdalla vaikea. Koko maassa on noin 80 000 vajaakuntoista työtöntä. Pirkanmaalla on työttömiä työnhakijoita viimeisen tilaston mukaan 27 400. Heistä yli vuoden pitkäaikaistyöttöminä olleita on yli 8 000, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on viime kuukausina pysynyt lähes muuttumattomana. Vajaakuntoisia työttömiä on lähes 5 000, ja heidän työllistämisensä vaatii erityisesti yhteiskunnan vahvaa taloudellista tukea. Pirkanmaan suurtyöttömyyden alentaminen sekä pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten tehokas työllistäminen edellyttävät lisämäärärahoja palkkaperusteisiin työllistämistukiin kunnille ja kuntayhtymille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  34.06.30 lisäyksenä 20 000 000 markkaa palkkaperusteiseen työllistämistukeen Pirkanmaalle.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas