LISÄTALOUSARVIOALOITE 66/2001 vp

LTA 66/2001 vp - Veijo Puhjo /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen Satakuntaan

Eduskunnalle

Pitkäaikaistyöttömyys jatkuu Satakunnassa vaikeana. Siksi on perusteltua lisätä kuntien ja kuntayhtymien palkkaperusteisen työllistämistuen määrärahaa eikä pienentää sitä hallituksen esityksen tapaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  34.06.30 lisäyksenä 15 000 000 markkaa palkkaperusteiseen työllistämistukeen Satakunnan kunnille.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Veijo Puhjo /vas