LISÄTALOUSARVIOALOITE 67/2001 vp

LTA 67/2001 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen palkkaperusteiseen työllistämistukeen Lapin kunnille

Eduskunnalle

Työllistämisrahat vuodelle 2001 ovat Lapin osalta olleet alun alkaen täysin riittämättömät. Tämä koskee myös palkkaperusteista työllistämistukea kunnille. Tukea tuleekin lisätä.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  34.06.30 lisäyksenä 20 000 000 markkaa palkkaperusteiseen työllistämistukeen Lapin kunnille.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Esko-Juhani Tennilä /vas