LISÄTALOUSARVIOALOITE 7/2001 vp

LTA 7/2001 vp - Juha Karpio /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kotimaisten perusampumatarvikkeiden ja ruudin tuotannon edellytysten turvaamiseen

Eduskunnalle

Kotimaisen ammus- ja ruutituotannon jatkamisen edellytykset on turvattava Suomessa. Viime vuosina alan tuotannon jatkamisesta ei ole ollut pitkäjänteistä suunnitelmaa. Alan yritykset joutuvat mahdollisesti lopettamaan tuotannon maassamme jatkotilausten puuttuessa.

Nammo Lapua Oy, Nexplo Vihtavuori Oy ja Patria-Vammas Oy ovat ilmoittaneet YT-neuvotteluista vähentääkseen n. 400 työntekijää. Kriisiajan puolustusvalmiuden ja -kyvyn ylläpitäminen edellyttää, että teollisuudelle suunnataan riittävästi varoja tuotannon ja tuotekehityksen turvaamiseen kaikissa oloissa. Eduskunnan turvallisuus- ja puolustusjaostolle tuotiin esitys, jolla olisi ohjattu jo viime vuonna määrärahoja vastaavaan tarkoitukseen. Vuoden aikana asiassa ei ole tehty mitään konkreettisia päätöksiä.

Puolustusministeri Enestamin ilmoituksen mukaan perusampumatarvikkeiden ja ruudin tuotannon edellytysten turvaaminen Suomessa edellyttää n. 220 miljoonan markan määrärahaa materiaalihankintoihin alan suomalaisilta yrityksiltä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  27.10.16 lisäyksenä 220 000 000 markkaa perusampumatarvikkeiden ja ruudin tuotannon turvaamiseen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Juha Karpio /kok
  • Reijo Laitinen /sd
  • Harry Wallin /sd
  • Matti Kangas /vas