LISÄTALOUSARVIOALOITE 70/2001 vp

LTA 70/2001 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Valtionvelan nettokuoletuksiin ja velanhallintaan esitetyn määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Eduskunnalle tänään jättämieni vuoden 2001 lisätalousarvioaloitteiden toteuttamisesta aiheutuvat menojen lisäykset ovat yhteensä 434 000 000 markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2001 lisätalousarvion momentilta  37.01.94 434 000 000 markkaa valtionvelan nettokuoletuksiin ja velanhallintaan ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Petri Neittaanmäki /kesk