LISÄTALOUSARVIOALOITE 74/2008 vp

LTA 74/2008 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kylmäkosken vankilan laajentamiseen

Eduskunnalle

Suomenkin talous on taantumassa. Näissä taloudellisissa olosuhteissa on järkevää politiikkaa lisätä julkisia investointeja. Julkiset investoinnit ovat piristysruiske kysynnälle, työllisyydelle ja sitä kautta talouskasvulle. Erityisen viisasta on sellaisilla alueilla, joilla taloudellinen tilanne on muita vaikeampia ja joilla uhat työttömyyden kasvuun ja kotimaisen kysynnän hiipumiseen ovat muita suuremmat.

Etelä-Pirkanmaa on yksi tällainen valtioneuvoston nimeämä rakennemuutosalue. Seutukunta on kärsinyt viime vuosina kiihtyvästä teollisesta rakennemuutoksesta. Seutukunnalla on menetetty erityisesti teollisia työpaikkoja ja YT-neuvottelujen piirissä on ollut noin 1 200 työpaikkaa. Valkeakoskella vuosien 2003—2006 työpaikkamenetykset olivat 6,5 prosenttia kaikista työpaikoista. Viime syksyllä ilmoitettiin jälleen 150 työpaikan menettämisestä UPM:n Tervasaaren tehtailla.

Kylmäkosken kunta sijaitsee Etelä-Pirkanmaan alueella ja siellä on 113-paikkainen vankila. Vuonna 2007 vankilan vankien määrän keskiarvo oli 129 vankia — viime vuosina keskiarvo on ajoittain noussut jopa 140 vankiin. Länsi-Suomen aluevankilan alueella tarvitaan myös lisää vankipaikkoja. Länsi-Suomen lisävankipaikat on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa Kylmäkosken vankilaan tehtävään lisärakennukseen. Pirkanmaa ja ennen kaikkea Tampereen seutu kasvaa voimakkaasti. Väestönkasvu ja tuomioiden pidentyminen tulevat jatkossa edelleen kasvattamaan vankimäärää. Vankilan sijainti niin vankikuljetusten kuin omaisten vierailujenkin suhteen on erinomainen.

Vankilan laajennus toisi alueelle merkittävästi lisätyöpaikkoja. Kylmäkoskella ei ole ollut vankeinhoitoalan henkilöstön yleisiä rekrytointivaikeuksia. Kaikki tehtävät on miehitetty koulutetuilla ja pätevillä henkilöillä.

Valitettavasti tämä viime hallituskauden aikana aloitettu kehittämistyö suunnittelurahoineen pysähtyi tällä hallituskaudella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  25.40.01 lisäyksenä 200 000 euroa Kylmäkosken vankilan laajentamiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Pia Viitanen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Marko Asell /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljunen /sd

​​​​