LISÄTALOUSARVIOALOITE 81/2008 vp

LTA 81/2008 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin

Eduskunnalle

Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä ja kuntatalouden ongelmat ovat kasvussa. Erityisesti väestöään menettävät maaseutukunnat ajautuvat hallituksen politiikan takia yhä vakavampaan talousahdinkoon, kun verotulot vähenevät ja asukas- ja oppilaskohtaiset valtionosuudet supistuvat.

Hallituksen politiikka ajaa kansalaiset asuinpaikan perusteella niin eriarvoiseen asemaan, että kansalaisten perustuslaillinen tasavertaisuus on vakavasti uhattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  28.90.32 lisäyksenä 4 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Sari Palm /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​