LISÄTALOUSARVIOALOITE 83/2008 vp

LTA 83/2008 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin

Eduskunnalle

Kunnat velkaantuvat edelleen ja kuntien väliset taloudelliset erot ovat jatkuvasti kasvaneet, eikä nykyinen valtionosuusjärjestelmä ole poistanut monista eri syistä johtuvia eroja. Tämä taloudellisten erojen kasvaminen on johtanut myös kuntien tarjoamien palvelujen eriarvoistumiseen. Yhä useammalla kunnalla on suuria vaikeuksia selviytyä edes tyydyttävästi lakien edellyttämien palvelujen turvaamisesta kuntalaisille. Myös verotuksen osalta eriarvoisuus on huomattava, eikä verotuksen eriarvoisuutta voi loputtomasti kasvattaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  28.90.32 lisäyksenä 18 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Merja Kyllönen /vas

​​​​