LISÄTALOUSARVIOALOITE 84/2008 vp

LTA 84/2008 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin

Eduskunnalle

Valtion rahoitus kunnille on riittämätön. Erityisesti näin on sellaisten kuntien kohdalla, jotka kohtaavat arvaamattomia taloudellisia vastoinkäymisiä muun muassa suurten irtisanomisten tai lomautusten aiheuttamina veromenetyksinä, luonnononnettomuuksina tai jopa kustannuksia aiheuttavina inhimillisinä katastrofeina.

Harkinnanvaraisella valtionavustuksella voidaan paikata pahiten kriisiytyvien kuntien taloutta edes vähäisessä määrin ja silloin, kun tilanne on akuutein. Yleinen taloudellinen tilanne on kääntymässä taantumaan, ja suuret irtisanomiset ovat yleisiä uutisia. Valtion on varauduttava tukemaan kuntia nykyistä suuremmalla harkinnanvaraisten valtionavustusten summalla jo tämän vuoden aikana.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioon momentille  28.90.32 lisäyksenä 20 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntämiseen.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008

  • Matti Kangas /vas
  • Matti Kauppila /vas

​​​​